Нова фабрика

Нова фабрика Фирма “Пантелей Тошев“ ЕООД започна изграждане на голям производствен и развоен център в гр. София. Новата фабрика ще достигне най-високите стандарти за качество, опазване на околната среда и безопасност. Това модерно съоръжение ще ни осигури допълнителен производствен капацитет за да посрещнем нарастващото търсене на нашите продукти от международните пазари, главно в Западна Европа,…