За нас

Пантелей Тошев ООД е иновационен и технологичен лидер в разработването и производството на суровини за напитки и храни. Ние прилагаме креативен подход към създаването на широко продуктово портфолио, използвано от производителите на безалкохолни напитки, плодови сокове, алкохолни напитки, сладкарски изделия, млечни продукти и сладолед, тютюн, снакс, печива и хлебни изделия. Компанията ни произвежда над 3000 стандартни продукта за повече от 2000 клиенти в 42 страни по света. Нашият модерен център за научноизследователска и развойна дейност е в основата на някои от най-значимите иновации в сферата на суровините на напитки и храни. Благодарение на нашата страст към науката сме спечелили международни награди за иновации и качество, включително бизнес отличие за качество от списание Forbes и титлата най-иновативно предприятие за годината в България.

Движеща сила в нашата компания са иновациите. Креативното мислене е дълбоко заложено в нашия пазарен подход и значителна част от ресурсите ни се отделят за нови разработки. Ние следим внимателно горещите пазарни тенденции и ги трансформираме в иновативни концепции за напитки и храни. Решенията, които предлагаме, са вдъхновени от нашето постоянно желание да подобрим живота на хората, като го направим по-здравословен и по-вкусен. През годините разработихме интересни продукти, базирани на плодове, билки и други естествени съставки, с доказан положителен ефект върху човешкото хранене. Горди сме, че сме компанията, която е представила някои от най-значимите иновации в индустрията през новото хилядолетие. Това е ясен знак, че като обединим креативният потенциал на нашите служители с най-модерните технологии и практики, можем да създадем невъзможното.

1600

1700

CUSTOMERS

40

Предстоящи събития

FEBRUARY 2020


Feb 16 – Feb 20 2020

GULFOOD 2020

Dubai, UAE

Feb 12 – Feb 15 2020

BIOFACH 2020

Nuremberg, Germany

DECEMBER 2019


Nov 19 2019

GENERAL MEETING 2019

Sofia

DECEMBER 2019


Dec 03 2019 – Dec 05 2019

FI EUROPE

Paris

Newsfeed

4 months ago

Panteley Toshev Ltd.

Today we asked Chat GPT to write a poem for food flavours. Here is the result:

Food flavours, oh how they delight,
A rainbow of tastes to tantalize.
Sweet and savoury, salty and sour,
Together they make every meal more.

There's rich chocolate, like a symphony,
A delight for taste buds and hearts to be.
Spicy flavours, hot and bold,
Make every meal a story told.

From tangy citrus to earthy herbs,
Flavours that awaken our taste nerves.
And when combined, oh what a treat,
A delicious explosion, oh so sweet.

In every dish, a chance to explore,
New tastes, new smells, we can't ignore.
For food is more than just sustenance,
It's a journey of flavour and experience.

So let's celebrate the flavours we love,
And taste the world, with each bite we're above.
For food is a gift, a joy to share,
A world of flavours, beyond compare.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

Panteley Toshev Ltd.

Cherry- Berry Cola: The New Classic!

A modern twist on a timeless classic
Perfect for those looking for a change or a new experience.
Sure to become a fan favourite in no time!
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 months ago

Panteley Toshev Ltd.

ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. ... See MoreSee Less

View on Facebook

АРОМАТИ

Аромати

Нашият опитен екип от ароматизатори черпи вдъхновение от природата, за да създаде възможно най-автентични профили на вкус.

 

ЕМУЛСИИ

Емулсии

Емулсиите за напитки са високотехнологични, готови за употреба съставки, отговорни за аромата, вкуса, цвета и мътността на напитките.

 

БАЗИ

Бази

Централен приоритет на Пантелей Тошев ООД е да направи производството на нашите клиенти по-лесно, по-удобно, предвидимо и надеждно.

 

ОЦВЕТИТЕЛИ

Оцветители

Предлагаме голямо разнообразие от естествени цветове, които са приложими в напитки, сладкарски изделия, млечни продукти, сладолед или други готови храни.

ПОДСЛАДИТЕЛИ

Подсладители

Нашите специалисти могат лесно да променят техния вкус, състав и концентрация, като демонстрират, че гладкото усещане в устата и ниското съдържание на калории могат да вървят ръка за ръка.

FLAVOURS

Flavours

Our experienced flavourist team source inspiration from the nature in order to create flavour profiles as authentic as possible.

 

 

EMULSIONS

Emulsions

Beverage emulsions are highly technological, ready-to-use ingredients, responsible for the flavour, taste, colour and cloudiness of drinks.

БАЗИ

Бази

Централен приоритет на Пантелей Тошев ООД е да направи производството на нашите клиенти по-лесно, по-удобно, предвидимо и надеждно.

 

COLOURS

Colours

We offer wide variety of natural colours, which are applicable in beverages, confectionery, dairy, ice cream or other prepared foods.

 

SWEETENERS

Sweeteners

Ours specialists can easily modify their taste, composition and concentration showcasing that smooth mouthfeel and low- calories can go hand in hand.

НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИИ

Хранителна съставка Европа 2019
Категория НАГРАДА ОРГАНИЧЕН ШАМПИОН за ПЪРВИТЕ В СВЕТА ЕМУЛЦИИ ЗА БИО НАПИТКИ

Бизнес награди на Forbes
(Категория: Качество на продуктите)

Пантелей Тошев ООД притежава и много други местни и международни награди и награди за иновации и качество

Иновации в индустрията за безалкохолни напитки (Награда връчвана в 4 последователни години, 2007, 2008, 2009, 2010, от Българската асоциация за безалкохолни напитки)

Най-иновативна компания на годината за 2012 г. (Конкурсът включва компании от всички индустрии, не само хранително-вкусовата, и е под егидата на Световната банка, Министерството на икономиката, ARC FUND – Приложни изследвания и EEN – Enterprise European Network)

Иновации в хранително-вкусовата промишленост за 2010 и 2011 г
(Награда, присъдена от Съюза на хранителната индустрия)

НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИИ

Food Ingredient Europe 2019
ORGANIC CHAMPION AWARD category for WORLD’S FIRST ORGANIC BEVERAGE EMULTIONS

Forbes Business Awards
(Category: Quality of Products)

Panteley Toshev Ltd. also holds many other domestic and international prizes and awards for innovation and quality achievement

Innovation in the soft drinks industry (Award given in 4 consecutive years, 2007, 2008, 2009, 2010, by the Bulgarian Soft Drinks Association)

The 2012 Most Innovative Company of the Year (The contest includes companies from all industries, not just food, and is under the auspices of the World Bank, Ministry of Economy, ARC FUND – Applied Research and EEN – Enterprise Еurope Network)

Innovation in food and beverage industry for 2010 and 2011
(Award given by the Union of Food Industry)