Чай

Възползвайки се от уникална технология за екструдиране на аромати, ние предлагаме специално портфолио от вкусове предназначени изключително за чай. Нашите аромати за чай предлагат уникални конкурентни предимства като минимум 3 години стабилност в чаените смеси, оптимален размер и форма на частиците, бързо разтваряне във вода и ненадминато съотношение цена-качество. Нашите аромати за чай са нехигроскопични и предлагат уникални допълнителни предимства при производство на пакетиран чай като кратко време на смесване, чисто производство без разпрашаване, оптимално и лесно почистване без кръстосано замърсяване.