Течни

Течните аромати са много чувствителни към безупречното дозиране на микро количества от десетки различни съставки. За да гарантираме безупречност и устойчивост на всяка производствена партида и да елиминираме възможността за човешка грешка, ние разполагаме с автоматично производство използващо най-съвременните автоматизирани дозиращи системи за микро количества в индустрията.