Ароматни емулсии

Много хранителни продукти съществуват като емулсии или изпитват емулгиране по време на преработката и следователно доброто разбиране на освобождаването на вкуса от емулсиите е от съществено значение за разработката на храни с отличителни вкусови характеристики. Емулсиите са системи, при които ароматичните съединения се разделят на различни фази и отделянията могат да бъдат модулирани по различни начини. Емулсионните съставки, като масла, емулгатори, сгъстители, могат да взаимодействат с ароматичните съединения, като по този начин модифицират термодинамичното поведение на ароматичните съединения. Емулсионните структури, включително размера на капчиците и разпределението на размерите, вискозитета, дебелината на повърхността и т.н., могат да повлияят на разпределението на вкусовите компоненти и тяхната дифузия в емулсиите, което води до различна кинетика на освобождаване. Когато емулгираните продукти достигнат небцето, емулсионните структури претърпяват значителни промени, което води до различно възприемане на вкуса. Задълбоченото познание на технологията за производство на емулсии ни дава предимство при постигането на оптимално отделяне на аромат при по-широко приложение в хранително-вкусовата промишленост.