NEWS

ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

декември 06, 2023
Коментарите са изключени за ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

Read More